Hepgor gwe-lywio

Buddsoddiad

Buddsoddi yn Nhreftadaeth a Seilwaith Ymwelwyr Parc Gwledig Ystâd y Gnoll

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi cyflwyno cais llwyddiannus am arian i Gronfa Ffyniant Bro (LUF) Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gyflwyno gwerth £12 miliwn o fuddsoddiad yn ystod y ddwy flynedd nesaf ym Mharc Gwledig Ystâd y Gnoll. Bydd hyn yn:

  • Gwella’r cyfleusterau i ymwelwyr, gan gynnwys y ganolfan ymwelwyr, yr opsiynau chwarae sydd ar gael, a’r llwybrau
  • Adfer strwythurau treftadaeth fel Seleri Tŷ’r Gnoll a’r sgydau ffurfiol
  • Gwneud gwelliannau i amgylchedd naturiol y parc gwledig ehangach.

Mae’r Cyngor yn awyddus i glywed barn trigolion ac ymwelwyr â Pharc Gwledig Ystâd y Gnoll ynghylch y cynigion hyn, sydd yn y cyfnod dylunio cynnar.

I gael gwybodaeth fanwl am y cynigion ar gyfer y Parc, lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth isod.

Buddsoddi yn Nhreftadaeth a Seilwaith Ymwelwyr Parc Gwledig Ystâd y Gnoll
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cynigion Treftadaeth a Seilwaith Ymwelwyr Parc Gwledig Ystâd y Gnoll
5.31 MB

Bydden ni’n ddiolchgar os gallech chi gymryd ychydig funudau i gwblhau’r arolwg yma ar-lein er mwyn rhoi adborth ar y cynigion. Cewch hyd i’r arolwg ar-lein ynghylch buddsoddiad Treftadaeth a Seilwaith Ymwelwyr Parc Gwledig Ystâd y Gnoll trwy ddilyn y ddolen yma. 

Levelling Up Fund LOgos

 

 

 

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot