Hepgor gwe-lywio

Cŵn

Mwynhewch y teithiau cerdded o gwmpas y parc

Mae croeso i gŵn yn y parc, ond caiff perchnogion eu hannog i fod yn gyfrifol ac yn ystyriol drwy gadw eu cŵn o dan reolaeth, ac ar dennyn o ddewis. Gofynnwn i berchnogion cŵn beidio â chaniatáu i'w cŵn redeg ar ôl y bywyd gwyllt na nofio yn y pyllau.

Gofynnir i berchnogion gasglu eu baw cŵn, a defnyddio'r biniau gwastraff cŵn coch yn unig. Os nad yw'r perchnogion yn gweld bin gwastraff cŵn ar eu hymweliad â'r parc, dylent fynd â'u sachau gartref.

 

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot