Hepgor gwe-lywio

Cŵn

Mwynhewch y teithiau cerdded o gwmpas y parc

Mae croeso i gŵn yn y parc, ond caiff perchnogion eu hannog i fod yn gyfrifol ac yn ystyriol drwy gadw eu cŵn o dan reolaeth, ac ar dennyn o ddewis. Gofynnwn i berchnogion cŵn beidio â chaniatáu i'w cŵn redeg ar ôl y bywyd gwyllt na nofio yn y pyllau.

Gofynnir i berchnogion gasglu eu baw cŵn, a defnyddio'r biniau gwastraff cŵn coch yn unig. Os nad yw'r perchnogion yn gweld bin gwastraff cŵn ar eu hymweliad â'r parc, dylent fynd â'u sachau gartref.

Gellir cael bagiau baw ci AM DDIM o'r dderbynfa yn y ganolfan ymwelwyr

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot