Gwybodaeth i ymwelwyr

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Mae Parc Gwledig Ystâd y Gnoll yng nghanol 240 erw o goetir a mannau agored ac fe'i pleidleisiwyd yn Fan Picnic Gorau Cymru 2012 gan Wobrau Picnic Cenedlaethol Warburton's.

Gnoll Park

Mae'r parc ar agor drwy gydol y flwyddyn ac mae'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau ac atyniadau i bawb.

 Gellir prynu tocynnau tymhorol blynyddol o'r dderbynfa am £52.00.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch Ganolfan Ymwelwyr Parc Gwledig y Gnoll.