Hepgor gwe-lywio

Parc Gwledig Ystad y Gnoll

Gwnewch yn fawr o'ch ymweliad â Pharc Gwledig y Gnoll

Mae Parc Gwledig ystâd y Gnoll wedi'i leoli o fewn 230 erw, ac fe gafodd ei bleidleisio fel y llecyn picnic gorau yng Nghymru 2010 gan wobrau picnic Cenedlaethol Warburtons

Parc Gwledig Ystad y Gnoll

Dechreuwch eich Antur

Bywyd gwyllt

Archwilio'r rhywogaethau niferus o fywyd gwyllt yn y Parc

Mae Parc Gwledig Ystâd y Gnoll yn ardal hynod amrywiol sy'n gartref i amrywiaeth o rywogaethau o anifeiliaid, adar, amffibiaid a phryfed

Mae bwydo'r hwyaid yn y Parc yn ffefryn pendant gan ymwelwyr.

Mae bwyd hwyaid ar gael i'w brynu o'r ganolfan ymwelwyr.

Pethau i'w Gwneud

Mae Parc Gwledig Ystâd y Gnoll yn cynnig digonedd o weithgareddau i'r teulu cyfan

Wedi'i leoli o fewn 200 erw o goetiroedd a mannau agored, pam na wnewch chi fwynhau natur a bywyd gwyllt y parc drwy'r nifer o lwybrau cerdded coediog sydd wedi'u marcio.

Mae'r dewis o feysydd chwarae plant bob amser yn boblogaidd iawn. Ewch i'r afael â'r cwrs golff 9 twll neu rhowch gynnig ar parkrun.

Parkrun y Gnoll

Mae Parkrun y Gnoll yn ddigwyddiad wythnosol AM DDIM i redwyr o bob safon, a gynhelir bob dydd Sadwrn am 9:00yb

Mae'n cynnig cyfle i'r holl gymuned leol, gwryw neu fenyw, hen neu ifanc, i ddod at ei gilydd yn rheolaidd i fwynhau'r parc prydferth ac yn egnïol yn gorfforol yn y fargen.

Rydym am annog pobl i loncian neu redeg gyda'i gilydd beth bynnag yw eu gallu - mae'r digwyddiad yn agored i bawb a gorau oll y mae’n RHAD AC AM DDIM!

Tŷ'r Gnoll a’r Gerddi Ffurfiol

Take a step back in time to learn about the Gnoll Estate families and how they have shaped the Gnoll through time.

Yn codi uwchlaw canol tref Castell-nedd, mae tir y parc yn gorwedd yn eu lleoliad gwledig gwreiddiol sydd yn enwog am ei harddwch prydferth.

Ar un adeg roedd tiroedd yr ystâd yn gwasanaethu Tŷ'r Gnoll, a ddymchwelwyd ym 1957.

Caffi a Chanolfan Ymwelwy

Grab a coffee and a bite to eat

Mae ein Caffi a Chanolfan Ymwelwyr yn darparu popeth o ddiodydd poeth ac oer, cacennau, byrbrydau, bwyd poeth a hufen iâ.

Beth sydd ymlaen?

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot