Hepgor gwe-lywio

Parc Gwledig Ystad y Gnoll

Gwnewch yn fawr o'ch ymweliad â Pharc Gwledig y Gnoll

Mae Parc Gwledig ystâd y Gnoll wedi'i leoli o fewn 230 erw, ac fe gafodd ei bleidleisio fel y llecyn picnic gorau yng Nghymru 2010 gan wobrau picnic Cenedlaethol Warburtons

GREEN FLAG AWARDS 2020

Another year for the park

Mwy am GREEN FLAG AWARDS 2020

Dechreuwch eich Antur

Bywyd gwyllt

Archwilio'r rhywogaethau niferus o fywyd gwyllt yn y Parc

Mae Parc Gwledig Ystâd y Gnoll yn ardal hynod amrywiol sy'n gartref i amrywiaeth o rywogaethau o anifeiliaid, adar, amffibiaid a phryfed

Mae bwydo'r hwyaid yn y Parc yn ffefryn pendant gan ymwelwyr.

Mae bwyd hwyaid ar gael i'w brynu o'r ganolfan ymwelwyr.

Pethau i'w Gwneud

Mae Parc Gwledig Ystâd y Gnoll yn cynnig digonedd o weithgareddau i'r teulu cyfan

Wedi'i leoli o fewn 200 erw o goetiroedd a mannau agored, pam na wnewch chi fwynhau natur a bywyd gwyllt y parc drwy'r nifer o lwybrau cerdded coediog sydd wedi'u marcio.

Mae'r dewis o feysydd chwarae plant bob amser yn boblogaidd iawn. Ewch i'r afael â'r cwrs golff 9 twll neu rhowch gynnig ar parkrun.

Parkrun y Gnoll

Mae Parkrun y Gnoll yn ddigwyddiad wythnosol AM DDIM i redwyr o bob safon, a gynhelir bob dydd Sadwrn am 9:00yb

Mae'n cynnig cyfle i'r holl gymuned leol, gwryw neu fenyw, hen neu ifanc, i ddod at ei gilydd yn rheolaidd i fwynhau'r parc prydferth ac yn egnïol yn gorfforol yn y fargen.

Rydym am annog pobl i loncian neu redeg gyda'i gilydd beth bynnag yw eu gallu - mae'r digwyddiad yn agored i bawb a gorau oll y mae’n RHAD AC AM DDIM!

Tŷ'r Gnoll a’r Gerddi Ffurfiol

Take a step back in time to learn about the Gnoll Estate families and how they have shaped the Gnoll through time.

Yn codi uwchlaw canol tref Castell-nedd, mae tir y parc yn gorwedd yn eu lleoliad gwledig gwreiddiol sydd yn enwog am ei harddwch prydferth.

Ar un adeg roedd tiroedd yr ystâd yn gwasanaethu Tŷ'r Gnoll, a ddymchwelwyd ym 1957.

Caffi a Chanolfan Ymwelwy

Grab a coffee and a bite to eat

Mae ein Caffi a Chanolfan Ymwelwyr yn darparu popeth o ddiodydd poeth ac oer, cacennau, byrbrydau, bwyd poeth a hufen iâ.

Beth sydd ymlaen?

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot