Gnoll Parkrun

Beth yw  Parkrun y Gnoll?

Mae Parkrun y Gnoll yn ddigwyddiad wythnosol AM DDIM i redwyr o bob safon, a gynhelir bob dydd Sadwrn am 9:00yb ym Mharc Gwledig Ystad y Gnoll, Fairyland, Castell-nedd, SA11 3BS

Nid yw'n ras yn erbyn redwyr eraill, ond mae’n 5k o rhedeg sydd wedi'u hamseru a all yn sylweddol fod yn beth bynnag yr ydych am iddo fod, boed hynny am hwyl neu fel rhan o gynllun hyfforddi.

Mae'n cynnig cyfle i'r holl gymuned leol, gwryw neu fenyw, hen neu ifanc, i ddod at ei gilydd yn rheolaidd i fwynhau'r parc prydferth ac yn egnïol yn gorfforol yn y fargen.

Rydym am annog pobl i loncian neu redeg gyda'i gilydd beth bynnag yw eu gallu - mae'r digwyddiad yn agored i bawb a gorau oll y mae’n RHAD AC AM DDIM!

Sut ydw i'n cymryd rhan?

Mae cymryd rhan yn hawdd - dim ond cofrestru ar y wefan parkrun.  Dim ond angen i chi wneud hyn unwaith! Yna, dim ond osod eich larwm am fore Sadwrn ac yna cael eich hun yno!

Mae coffi ar ôl y parkrun ar gael yn y Ganolfan Ymwelwyr - dewch i ymuno â ni!

P'un a ydych yn ddechreuwr llwyr, sydd yn edrych i ddechrau ar "taith rhedeg" eich hun neu yn athletwr profiadol sydd am ddefnyddio hyn fel rhan o'ch amserlen hyfforddiant, mae croeso i chi ddod draw i ymuno â ni.

Sut ydw i'n dod o hyd i ragor o wybodaeth?

 

Mae fwy o wybodaeth gan gynnwys llwybr cwrs llawn ar gael ar wefan Parkrun y Gnoll.

Ieuenctid Parc Gwledig y Gnoll

Bydd ras ieuenctid Parc Gwledig y Gnoll yn dechrau ddydd Sul 26 o Fawrth am 09:00yb.

Mae ar gyfer plant 4 i 14 oed ac o bob lefel ffitrwydd, mae'r cwrs yn 2km.

Bydd y ras wythnosol hon yn galluogi plant i weld y bywyd gwyllt yn y parc gan y diogelwch o fod dan olwg y Marsialiaid gwirfoddol.