Hepgor gwe-lywio

Mynediad i Bawb

Darparu amgylchedd hygyrch i bawb

Mae Parc Gwledig Ystâd y Gnoll yn hygyrch i bawb; mae'r ganolfan ymwelwyr a'r caffi yn addas i gadeiriau olwyn ac mae toiled i bobl anabl ar y safle. Mae'r tir o amgylch y pwll pysgod a'r maes chwarae antur wedi'i wella yn ddiweddar gan ddarparu mynediad hawdd i bramiau, cadeiriau olwyn a sgwteri Tramper Beamer yn ogystal â llwybrau a ffyrdd eraill i gerddwyr o amgylch y parc sydd bennaf yn wastad â chanddynt arwyneb graean. Mae gan y pyllau yn y parc 6 phlatfform genweiro ar gyfer pob gallu, sy'n hygyrch i bobl ag anableddau neu sydd â phroblemau symudedd.

Sgwteri Tramper Beamer

Mae'r sgwteri Tramper Beamer yn gerbydau ar gyfer pob math o dir ac mae ganddynt y sefydlogrwydd a'r hwylustod i deithio o amgylch y parc yn rhwydd. Maent yn rhoi annibyniaeth i bobl â phroblemau symudedd er mwyn iddynt fynd ymhellach nag erioed o amgylch y parc.

Beamer Tramper Scooter

Mae'r Sgwteri Tramper Beamer ar gael i'w llogi drwy'r Ganolfan Ymwelwyr am £3.00 yr awr a gallwch eu llogi ymlaen llaw. Rhaid bod person dros 16 oed a chanddo broblemau symudedd i logi sgwter.

Cyflwyniad

Cyn eich taith gyntaf ar ein sgwteri Tramper Beamer, bydd angen i chi gael cyflwyniad gan y staff hyfforddedig yn y dderbynfa.

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot