Hepgor gwe-lywio

Pysgota

Mwynhewch pysgota yn un o'r ardaloedd mwyaf prydferth yng Nghymru

Mae Parc Gwledig Ystâd y Gnoll yn gweithio ochr yn ochr â Chlwb Pysgota Sgiwen i ddarparu dyfroedd lleol gwych i drigolion lleol ac ymwelwyr eu mwynhau.

Caniateir pysgota mewn dau o'r pyllau ym Mharc Gwledig Ystâd y Gnoll gan gynnwys y Pwll Pysgod a'r Pwll Isaf. Mae gan y pyllau hyn chwe llwyfan genweirio tuag at bob gallu, sy'n hygyrch i bawb.

Caniateir pysgota ym Mharc Gwledig Ystâd y Gnoll o ganol Mehefin tan ddiwedd mis Mawrth ac mae'n cael ei atal dros dro yn ystod y tymhorau magu.

Mae angen trwyddedau i bysgota, gweler ein prisiau a'n canllaw pysgota isod neu cysylltwch â'r ganolfan ymwelwyr am fwy o wybodaeth.

Prisiau Trwyddedau

Tocynnau Dydd:
Iau (16 oed ac iau): £ 2.00 y wialen
Oedolyn: £ 5.00 y wialen
Anabl / Pensiynwr: £ 2.00 y wialen

Tocynnau Tymor:
Iau: £ 8.00
Oedolyn: £ 25.00
Anabl / Pensiynwr: £ 15.00

Canllaw Pysgota

Arweiniad Pysgota Parc Gwledig Ystâd y Gnoll
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Fishing Guide
69 KB
© Cyngor Castell-nedd Port Talbot