Hepgor gwe-lywio

Meysydd Chwarae

Archwilio'r meysydd chwarae yn y Parc

Maes Chwarae i Blant

Adeiladwyd maes chwarae i blant, gyda chyfarpar sy'n addas i blant anabl, ym 1996 ac mae wedi bod yn boblogaidd iawn.

Mae'r maes chwarae gyferbyn â'r ganolfan ymwelwyr a'r caffi sy'n darparu amgylchedd diogel i blant ac ardal bleserus i rieni a gwarcheidwaid.

Lle Chwarae Antur

Agorwyd y maes chwarae antur ym 1995, yr un pryd â'r ganolfan ymwelwyr bwrpasol newydd a gwell cyfleusterau parcio. Gwnaed gwaith diweddaru ar y maes chwarae yn 2010.

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot