Hepgor gwe-lywio

Eich Dysgu

Dysgwch mwy am y Parc

Mae Parc Gwledig Ystâd y Gnoll yn amgylchedd cyffrous i wneud gweithgareddau cwricwlaidd trwy dasgau diddorol, difyr a chyffrous. Mae croeso i bawb ddod i ddarganfod a dysgu.

Mae'r Tîm Bioamrywiaeth wedi llunio pecyn addysgol sy'n addas i bawb ei ddefnyddio i ddarganfod rhyfeddodau'r amgylchedd naturiol.

Gallwch hefyd fod yn dditectif natur drwy fynd i Coed Cadw am wybodaeth am natur a bywyd gwyllt o bob sesiwn, gan gynnwys llawer o becynnau AM DDIM i'w lawrlwytho sy'n addas i bawb er mwyn darganfod mwy am natur a bywyd gwyllt.

 

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot