Hepgor gwe-lywio

Gweithgareddau

Mwynhewch popeth sydd gan y parc i'w gynnig

Mae Parc Gwledig Ystâd y Gnoll yn cynnig cynifer o bethau i'w gweld a'u gwneud fel y byddwch am ddychwelyd.

Mae'r parc yn cynnwys canolfan ymwelwyr gyda chaffi a chyfleusterau cynadledda, dewis o feysydd chwarae antur i blant a chwrs golff taro a phytio 9 twll. Gall pobl sy'n llawn egni roi cynnig ar gyfeiriannu neu geogelcio a gall rhai eraill ymlacio wrth bysgota ar y ddau bwll pysgota dynodedig neu fwynhau natur a bywyd gwyllt y parc trwy ddilyn nifer o lwybrau cerdded trwy'r goedwig.

Mae Parc Gwledig Ystâd y Gnoll yn cynnig llu o weithgareddau i bawb.

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot