Hepgor gwe-lywio

Atyniadau

Archwilio'r safleoedd yn y Parc

Teulu cyfoethog diwydiannol o'r enw'r Mackworths oedd unwaith yn berchen ar Barc Gwledig Ystâd y Gnoll ac yn byw yno. Erbyn heddiw, mae'r ystâd wedi datblygu'n barc gwledig wedi'i amgylchynu gan ardd hardd o'r 18fed ganrif wedi'i thirlunio, mannau gwyrdd agored a choetiroedd gwyllt gan gynnwys atyniadau niferus.

Mae'r atyniadau hyn yn cynnwys y tri phwll a chronfa ddŵr y Tŷ Mwsogl. Mae'r rhaeadrau anffurfiol a ffurfiol, yn ogystal â nifer o adfeilion hanesyddol gan gynnwys sylfeini plas crand y Gnoll, y Tŵr Iorwg, yr Hanner Tŷ a mwy, yn adrodd stori hanes Ystâd y Gnoll.

 

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot