Hepgor gwe-lywio

Caffi a Chanolfan Ymwelwy

Cydio mewn paned a rhywbeth i'w fwyta

Mae ein Caffi a Chanolfan Ymwelwyr yn darparu popeth o ddiodydd poeth ac oer, cacennau, byrbrydau, bwyd poeth a hufen iâ.

Mae Wi-Fi ar gael drwy'r caffi a'r ganolfan ymwelwyr.

Mae hefyd gennym doiledau a chyfleusterau chynadledda yn y ganolfan ymwelwyr.

Os ydych chi'n bwriadu bwydo'r hwyaid, mae bwyd hwyaid ar gael i'w brynu yn y Caffi am £1

Gall defnyddwyr caffi'r ganolfan ymwelwyr defnyddio taliadau cerdyn yn ogystal ag arian parod ar ôl uwchraddio.

Ar ôl arolygiad diweddar, mae ' n bleser gennym gyhoeddi bod y caffi wedi cynnal safonau uchel ac wedi ennill 5 seren ar gyfer hylendid bwyd

Oriau agor


Caffi: 10:00yb tan 5:30yp

Canolfan ymwelwyr: 10:00yb tan 7:00yh

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot